Naujienos Anonsai Repertuaras   Cinema fb Pirk DVD Topai Apie Cinema.lt Paslaugos Reklama
Reklama
 
Filtruoti repertuarą pagal
           
PATKPŠSSav.
FILMAS
DEVINTOJO LEGIONO ERELIS (2011) 114 min.
The Eagle  (The Eagle of the Ninth)
Istorinis nuotykių filmas T
Didžioji Britanija, JAV
Kalba:  anglų
Premjera Lietuvoje: 2011 04 08
Kino platintojas: Garsų pasaulio įrašai

Lankytojų reitingas:
Režisierius: 
Uždaryti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uždaryti
Jūs esate -  balsuotojas
Jūs įvertinote -  balais
Uždaryti

Le­gen­da apie De­vin­tą­jį le­gio­ną iki šiol jau­di­na dau­ge­lio ki­no kū­rė­jų vaiz­duo­tę.

Šį kar­tą is­to­ri­ją apie pa­slap­tin­gai din­gu­sius pen­kis tūks­tan­čius ro­mė­nų ka­rių ry­žo­si pa­pa­sa­ko­ti „Os­ka­ro“ lau­re­a­tas Ke­vi­nas Mac­do­nal­das („Pas­ku­ti­nis Ško­ti­jos ka­ra­lius“). Režisierius tei­gia, kad dar vai­kys­tė­je jo vaiz­duo­tę pa­ke­rė­jo ši nuo­sta­bi le­gen­da. Jos pa­grin­du yra su­kur­ta po­pu­lia­ri bri­tų ra­šy­to­jos Ro­se­ma­ry Sut­cliff kny­ga, ku­ria ir rė­mė­si šio filmo kū­rė­jai.

Efek­tin­gas is­to­ri­nis fil­mas pri­kaus­to dė­me­sį nuo pir­mų­jų kad­rų. Jau­no­jo cen­tu­rio­no Mar­ko Aki­los vaid­me­nį fil­me at­lie­ka pa­aug­lių die­vai­tis, juos­tos „Šo­kis hip­ho­po rit­mu“ žvaigždė nau­ja­sis Ame­ri­kos sek­so sim­bo­lis Chan­nin­gas Ta­tu­mas.

120-ais mū­sų eros me­tais Ro­mos kar­ve­dys Fla­vi­jus Aki­la ve­dė pen­kis tūks­tan­čių ro­mė­nų ka­rių, De­vin­tą­jį le­gio­ną, į dar ne­iš­tir­tas že­mes Bri­ta­ni­jos šiau­rė­je. Bet ir kar­ve­dys, ir visas De­vin­ta­sis le­gio­nas pa­slap­tin­gai din­go.

Po 20 me­tų le­gio­no va­do sū­nus jau­nas cen­tu­rio­nas Mar­kas Aki­la nusprendžia išsiaiškinti De­vin­to­jo le­gio­no din­gi­mo pa­slap­tį. Jau­nuo­lis pa­si­ža­da su­ras­ti le­gio­no her­bą – šven­tą­jį Ere­lį, su­gra­žin­ti ge­rą sa­vo šei­mos var­dą ir pa­gerb­ti tė­vo at­mi­ni­mą.

Ro­mė­nų tvir­to­vė­je jau­nuo­lį pa­sie­kia ži­nia, kad Ere­lis bu­vo pa­ste­bė­tas už Ro­mos im­pe­ri­jos ri­bų – Bri­ta­ni­jos šiau­rė­je. Mar­kas Aki­la pri­va­lo per­ženg­ti Ro­mos im­pe­ri­jos sie­nas – toks žy­gis bau­gi­na net drą­siau­sius Ro­mos ka­rius. Čia, gū­džiuo­se Ško­ti­jos miš­kuo­se, ty­ko ka­rin­gos bar­ba­rų gen­tys. Čia din­go pen­ki tūks­tan­čiai ro­mė­nų ka­rių. Ta­čiau su­ras­ti ere­lį Marko Aki­los gar­bės rei­ka­las.

Lydimas brito vergo Eskos (Jamie Bellas) Markas Akila leidžiasi į pavojingą kelionę. Netrukus išaiškėja, kad legiono dingimo paslaptis kažkuo susijusi su vergu Eska. Tuo tarpu karingi barbarai sužino apie jaunojo romėnų centuriono žygį. 

Tik narsa, jėga ir mokėjimas kautis bei Eskos pagalba tampa Marko Akilos sąjungininkais. Kas laimės nelygią kovą?

Patiko  2011-04-26 11:41:30 įvertino 

Visai nieko filmas. Nors ir is "gladiatoriaus" serijos filmu, taciau kitokia istorija, tad ziuret buvo idomu. Gal kiek mazoka veiksmo ir itampos, bet siaip neblogaiFilmo aprašymas aplankytas kartų: 10775
1998-2021 e-Space™, kontaktams: info@cinema.lt  www.cinema.lt   maistasinamus.lt