Naujienos Anonsai Repertuaras   Cinema fb Pirk DVD Topai Apie Cinema.lt Paslaugos Reklama
Reklama
 
Filtruoti repertuarą pagal
           
PATKPŠSSav.
NAUJIENA
Lankytojų reitingas:
Rašyti komentarą
Visos naujienos
Senesnė naujiena
Naujesnė naujiena

Naujausias Christopherio Nolano filmas „Pradžia“ („Inception“), susilaukęs neįtikėtinos komercinės sėkmės JAV ir Kanadoje, tapo pelningiausiu aktoriaus ir filmų prodiuserio, „Auksinio gaublio“, „Sidabrinio lokio“ ir dviejų „MTV“ filmų apdovanojimų savininko Leonardo DiCaprio filmu per visą jo karjerą kine.

Puikiai startavusi Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje, juosta netrukus bus rodoma visuose pasaulio kino teatruose.

JAV kino teatruose  „Pradžia“ jau surinko daugiau kaip 60,4 mln. JAV dolerių, skaičiai ir toliau auga. Aštuoniose tarptautinėse šalyje, tarp kurių Anglija bei Azija, juosta jau surinko 15,6 mln. dolerių.

Filmas „Pradžia“ JAV per savaitės rodymo laikotarpį pateko į metų geriausių filmų dešimtukus. Jis jau dabar vadinamas metų filmu. Didžiuosiuose ekranuose filmas buvo pradėtas rodyti liepos 16 d. ir iškart tapo absoliučiu JAV kino teatrų lyderiu, per pirmąjį savaitgalį uždirbęs rekordinę sumą ir tapęs pačiu pelningiausiu L.DiCaprio filmu.

Filmas „Pradžia“ pagal debiutinio savaitgalio pajamas sumušė rekordus ir surinko daugiau pajamų, negu 2005-iais per premjerinę savaitę buvo surinkęs kitas Christopherio Nolano filmas „Betmenas: Pradžia“ („Batman: Begins“).

„Pradžia“ yra šios vasaros didžiausias debiutas, laukiamiausias filmas, stebinantis nepaprasta idėja. Tai stipri, įspūdinga, originali, provokuojanti, skatinanti mąstyti, spėlioti ir nagrinėti teorijas kino juosta.

L.DiCaprio filme ‚Pradžia“ vaidina talentingą vagį Domą Cobbą. Jis val­do kon­to­rą, ku­rios darbuoto­jai su­ge­ba pa­si­ner­ti į žmo­nių sap­nus bei im­plan­tuo­ti nau­ją in­for­ma­ci­ją ar panai­kin­ti se­ną. Nau­jas už­sa­ky­mas – už vi­lio­jan­tį at­ly­gi­ni­mą rei­kia įsi­skverb­ti į sėk­min­go ver­sli­nin­ko sme­ge­nis bei įra­šy­ti in­for­ma­ci­ją, ku­ri leis­tų jo kon­ku­ren­tams pa­ko­re­guo­ti ver­sli­nin­ko mąs­ty­se­ną.

D.Cob­bas - ge­riau­sias sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tas.  Tai jį pa­da­rė gei­džia­miau­siu žai­dė­ju šni­pi­nė­ji­mo pa­sau­ly­je. Ta­čiau taip pat pa­ver­tė ir tarp­tau­ti­niu bėg­liu bei at­ėmė vis­ką, ką jis ka­da nors my­lė­jo. Pas­ku­ti­nis dar­bas ga­li D.Cob­bui su­grą­žin­ti bu­vu­sį gy­ve­ni­mą. Bet tik tuo at­ve­ju, jei­gu jam pa­vyks at­lik­ti ne­įma­no­ma.

Lietuvos kino teatruose „Pradžia“ – nuo liepos 23d.


"Garsų pasaulio įrašų" informacija

  
Uždaryti
Jūs esate -  balsuotojas
Jūs įvertinote -  balais
Uždaryti
Uždaryti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Naujienos aprašymas aplankytas kartų: 971
1998-2020 e-Space™, kontaktams: info@cinema.lt  www.cinema.lt   maistasinamus.lt